دسته بندی : "مهندسی شهرسازی"

۱۴/ ۰۷/ ۱۳۹۶ ۸:۰۸ 790
کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام

کنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه ه تبریز – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – دانشگاه علمی کاربردی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار…

۳۱/ ۰۶/ ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹ 236
ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۶ توسط موسسه آموزش عالی نیکان و تحت حمایتسیویلیکا در شهر تهران برگزار می شود.با توجه به اینکه…

۲۲/ ۰۶/ ۱۳۹۶ ۹:۵۱ 223
چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی ۱۴ مهر

چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صالحان و تحت حمایت سیویلیکا برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به…

۲۲/ ۰۶/ ۱۳۹۵ ۱۰:۱۶ 877
سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۲۶ شهریور

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA) – دانشگاه جامع علمی…

۲۱/ ۰۶/ ۱۳۹۵ ۷:۴۵ 783
کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی ۱۵ مهر

کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۵ توسط شرکت طراحان پادنا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش…

۲۱/ ۰۶/ ۱۳۹۵ ۷:۲۰ 444
سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۲۶ شهریور

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ توسط کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان (IFIA) – دانشگاه جامع علمی…