دسته بندی : "سوالات دکترا"

۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۵ ۱:۰۸ 864
استخدام مهندس شیمی وپلیمر  ۱۹ بهمن ۹۵

به یکنفر مهندس پلیمر به یکنفر مهندس پلیمر , جهت کاربا دستگاه اکسترودر , درمحدوده شهریار نیازمندیم ۶۵۴۶۹۰۹۳   مهندس شیمی (خانم) مهندس شیمی (خانم) , بخش فروش،رنگ و مواد…