دسته بندی : "مهندسی نقشه برداری"

۲۸/ ۰۶/ ۱۳۹۵ ۵:۴۳ 595
استخدام مهندس نقشه بردار ۲۹ شهریور ۹۵

نفر کارمند خانم با مدرک لیسانس در رشته های معماری و نقشه برداری دارای سابقه کار ( محدوده رباط کریم ) (ت.ت.م)  ۰۹۱۰۰۳۶۸۶۵۹ – ۳۴۴۱۰۲۶۶ به نقل از:دهوند http://dehvand.ir

۲۸/ ۰۶/ ۱۳۹۵ ۲:۲۶ 285
استخدام مهندس نقشه برداری ۲۹ شهریور ۹۵

جهت کار در ورامین ،آبباریک جهت کار در ورامین ،آبباریک , نقشه بردار با سابقه کار , یک شرکت معتبر راهسازی beniss.pol@gmail.com     به نقل از:همشهری   http://www.rahnama.com

۲۷/ ۰۶/ ۱۳۹۵ ۵:۲۲ 621
استخدام مهندس نقشه بردار ۲۸ شهریور ۹۵

آقا با سابقه کار۷سال به بالا آقا با سابقه کار۷سال به بالا , جهت جزیره خارک , مهندس نقشه بردار ۳۴۴۷۷۶۲۹ – ۰۲۶ یه نقل از:نیازمندی های همشهری   http://rahnama.com