دسته بندی : "مهندسی مواد"

۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۰:۱۵ 477
استخدام مهندس متالورژی  ۱۴اسفند ۹۵

مهندس متالورژی مهندس متالورژی , آشنا به بررسی , فنی واقتصادی(ارسال رزومه ) info@amc-co.ir   مهندس مکانیک یا متالورژ مهندس مکانیک یا متالورژ , بازرسی قطعات خودرو جهت ۹۶ ,…

۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۱:۰۴ 420
استخدام مهندس متالورژ ۷ اسفند ۹۵

مهندس متالورژ خانم مهندس متالورژ خانم , جهت کاردردفتر , واقع در خیابان مطهری نیازمندیم ۸۸۷۵۲۷۵۳   http://www.rahnama.com/

۱۹/ ۱۱/ ۱۳۹۵ ۱:۱۱ 278
استخدام مهندس متالورژ  ۱۹ بهمن ۹۵

مهندس متالورژ خانم مهندس متالورژ خانم , جهت کاردردفتر , واقع در خیابان مطهری نیازمندیم ۸۸۷۵۲۷۵۳   http://www.rahnama.com/

۲۹/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ۳:۴۹ 311
استخدام مهندس متالورژ ۲۹ دی ۹۵

مهندس متالورژ مهندس متالورژ , جهت کار در کارخانه ریخته گری , واقع در شهرک صنعتی عباس آباد ۰۹۱۲۱۰۱۶۲۱۶   http://www.rahnama.com/

۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ۳:۱۹ 382
استخدام مهندس مواد،متالورژ  ۲۱ دی ۹۵

یک شرکت مشاور مهندسی یک شرکت مشاور مهندسی , وبازرگانی نیازمند به مهندس , متالورژ(کارشناسی پیوسته)میباشد ۸۸۲۱۹۸۲۳   http://www.rahnama.com/