دسته بندی : "مهندسی صنایع"

۲۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۶:۱۸ 551
استخدام مهندس صنایع ۲۲ اسفند ۹۵

کارشناس کنترل پروژه برای تیمهای نرم افزاری استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت برنامه ریزی اجرای پروژه های نرم افزاری، نصب و راه اندازی، تدوین مستندات فنی با حداقل ۵ سال…

۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۴:۲۷ 280
استخدام مهندس صنایع ۲۱ اسفند ۹۵

شرکت انفورماتیک شرکت انفورماتیک , نیازمند همکاری باخانم , حداقل لیسانس صنایع یا , مدیریت سیستم ها ( آشنا به , رویه نویسی وپیاده سازی ایزو ) , حداقل۵سال سابقه…

۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۲:۳۵ 237
استخدام مهندس صنایع ۲۱ اسفند ۹۵

کارشناس کنترل پروژه برای تیمهای نرم افزاری استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت برنامه ریزی اجرای پروژه های نرم افزاری، نصب و راه اندازی، تدوین مستندات فنی با حداقل ۵ سال…

۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰:۳۶ 314
استخدام مهندس صنایع ۱۷ اسفند ۹۵

کارشناس کنترل پروژه برای تیمهای نرم افزاری استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت برنامه ریزی اجرای پروژه های نرم افزاری، نصب و راه اندازی، تدوین مستندات فنی با حداقل ۵ سال…

۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰:۵۱ 396
استخدام مهندس صنایع ۱۵ اسفند ۹۵

کارشناس کنترل پروژه برای تیمهای نرم افزاری استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت برنامه ریزی اجرای پروژه های نرم افزاری، نصب و راه اندازی، تدوین مستندات فنی با حداقل ۵ سال…

۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰:۵۰ 208
استخدام مهندس صنایع ۱۴ اسفند ۹۵

کارشناس کنترل پروژه برای تیمهای نرم افزاری استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت برنامه ریزی اجرای پروژه های نرم افزاری، نصب و راه اندازی، تدوین مستندات فنی با حداقل ۵ سال…