دسته بندی : "مهندسی شیمی"

۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰:۴۹ 490
استخدام مهندس شیمی ومهندس پلیمر   ۱۷ اسفند ۹۵

تعدادی مهندس شیمی تعدادی مهندس شیمی , باحداقل ۲سال سابقه کار نیازمندیم ۰۹۱۸۶۵۴۶۱۶۵ در تهران ۰۹۱۸۶۸۸۷۲۳۴   مهندس پلیمر مهندس پلیمر , گرایش رنگ , مسلط به زبان انگلیسی apply@kasracompany.com…

۱۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۰:۰۳ 395
استخدام مهندس شیمی  ۱۴اسفند ۹۵

کارشناس پلیمر کارشناس پلیمر , جهت یک مرکز , تحقیقاتی متالورژی , , آدرس ایمیل: com. info@razi-foundation   به یک کارشناس خانم به یک کارشناس خانم , مهندس رنگ یا…

۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۱:۲۶ 296
استخدام مهندس  شیمی  ۱۳ اسفند ۹۵

کارخانه در منطقه شهریار کارخانه در منطقه شهریار , نیازمند مهندس شیمی (پلیمر) , ۵ سال سابقه درزمینه رنگهای صنعتی Employ895@gmail.com   به یک کارشناس خانم به یک کارشناس خانم…

۸/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۷:۳۶ 362
استخدام مهندس شیمی ۸ اسفند ۹۵

کارخانه در منطقه شهریار کارخانه در منطقه شهریار , نیازمند مهندس شیمی (پلیمر) , ۵ سال سابقه درزمینه رنگهای صنعتی Employ895@gmail.com   http://www.rahnama.com

۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۱۰:۵۸ 231
استخدام مهندس شیمی ۷ اسفند ۹۵

مهندس شیمی باسابقه مهندس شیمی باسابقه , تولیدوازلین وپارافین حقوق مکفی ۷۷۸۷۶۴۲۴ s.safikhany60@gmail.com   خانم لیسانس شیمی خانم لیسانس شیمی , آشنا به شیمی کاربردی , جهت کار در آزمایشگاه…

۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ ۷:۲۵ 593
استخدام مهندس پلیمر ۴ اسفند ۹۵

کارخانه در منطقه شهریار کارخانه در منطقه شهریار , نیازمند مهندس شیمی (پلیمر) , ۵ سال سابقه درزمینه رنگهای صنعتی Employ895@gmail.com   http://www.rahnama.com

۱۷/ ۱۱/ ۱۳۹۵ ۱۰:۲۵ 375
استخدام مهندس شیمی  ۱۷ بهمن ۹۵

لیسانس شیمی لیسانس شیمی , جهت کار در واحد QC , « محدوده کرج » QC.job1395@yahoo.com   مهندس شیمی (خانم) مهندس شیمی (خانم) , بخش فروش،رنگ و مواد نساجی ۸۸۶۱۱۸۲۶…