دسته بندی : "اخبار سایت"

۲۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶ ۱۱:۰۸ 333
اطلاع رسانی غلط کارناشناسان!

زلزله غرب کشور من رو به اندازه ای متاثر کرد که تمایلی به نگارش نداشتم. دیدن عکسهای دلخراش باعث میشد حتی تمایلی به دیدن عکسهای بیشتر از زلزله در گروههای…