برگزاری دوره های بازآموزی وزارت راه و شهرسازی توسط دکتر شعاری شعار

یک دوره یک هفته ای تحت عنوان “آشنایی با اصول طراحی سازه های بتنی و فولادی” در آموزشگاه شهید تفویضی (از مراکز بازآموزی وزارت راه و شهرسازی واقع در کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص) در آذر ماه ۹۶ برگزار گردید. در این دوره که با استقبال زیاد همکاران وزارت راه همراه شد و معاونین و روسای ادارات و کارشناسان حضور فعال داشتند با حضور قریب به ۸۰ مهندس از ادارات کل راه و شهرسازی استان های سراسر کشور برگزار گردید.

مباحث مربوط به “طراحی پی و نکات کاربردی و اجرایی وابسته به آن”  توسط دکتر سید محمد شعاری شعار مورد بحث قرار گرفت به طوریکه ابتدا به بررسی کاربردی مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان ویرایش ۹۲ (ویرایش نهایی) پرداختند سپس در خصوص آشنایی با مباحث اجرایی و ضوابط طراحی دیوارهای میخگذاری و مهاربندی شده نکاتی را مطرح کردند و در نهایت اصول طراحی پی های سطحی را مورد بررسی قرار دادند.