لیست ژورنالهای ISI با رنک ۳ در مهندسی ژئوتکنیک (رتبه سوم)

دانشجویان تحصیلات تکمیلی مهندسی ژئوتکنیک (دانشجویان ارشد و دکترا) باید با ژورنالهای ISI معتبر بین المللی گرایش خود آشنا باشند و با توجه به ضریب تاثیر (impact factor) یا (IF) هر یک از این ژورنالها با میزان اعتبار آنها و جایگاهی که در عرصه بین المللی دارد بتوانند به منظور ارسال مقاله با توجه به میزان قوت کار تحقیقاتی خود ژورنال مناسبی را برای ارسال مقاله انتخاب کنند.

به این منظور دکتر سیویل قصد دارد ژورنالهای معتبر بین المللی ISI را برای گرایش ژئوتکنیک به عزیزان ژئوتکنیکی معرفی کند. کلیه ژورنالهای ISI درگیر در حوزه ژئوتکنیک در ۴ رده دسته بندی می شوند که بالاترین رده رنک ۱ است و پایین ترین رده رنک ۴ می باشد. بسته به میزان جدی بودن کار تحقیقاتی خود می توانید یکی از این رنک ها را هدف قرار داده و در بین آن رده یک ژورنال را به منظور ارسال مقاله انتخاب نمایید. در ذیل لیست مقالات رنک ۳ ژئوتکنیکی ارسال میگردد.

در بین این رده ژورنالهای چندان معتبری دیده نمی شوند و در بینشان ژورنال نام آشنایی دیده نمی شود. در این رده بالاترین ضریب تاثیر ۰/۳۰۵ و پایین ترین ضریب تاثیر ۰/۱۹۸ است.