کارنامه رتبه ۱۲ دکترای عمران گرایش مدیریت ساخت ۹۶

از عزیزانی که در آزمون دکترای ۹۶ شرکت کرده اند دعوت می شود کارنامه خود را از طریق ایمیل زیر در اختیار ما قرار دهند تا از طریق دکتر مهندس بدون مشخصات فردی قابل استفاده برای داوطلبین سالهای بعد باشد.

info@drcivil.ir

 

نقل از:

phd_omran@