کارنامه کنکور دکترای رتبه ۲۳۰ مهندسی عمران گرایش زلزله ۹۶

از عزیزانی که در آزمون دکترای ۹۶ شرکت کرده اند دعوت می شود کارنامه خود را از طریق ایمیل زیر در اختیار ما قرار دهند تا از طریق دکتر مهندس بدون مشخصات فردی قابل استفاده برای داوطلبین سالهای بعد باشد.

info@drcivil.ir