کارنامه رتبه ۵۳ کنکور دکترای ۹۶ عمران گرایش زلزله

از عزیزانی که در آزمون دکترای ۹۶ شرکت کرده اند دعوت می شود کارنامه خود را از طریق ایمیل زیر در اختیار ما قرار دهند تا از طریق دکتر سیویل بدون مشخصات فردی قابل استفاده برای داوطلبین سالهای بعد باشد.

info@drcivil.ir