بررسی سوالات مبحث ۷ آزمون محاسبات نظارت و اجرای مهر ۹۶ با دکتر شعاری شعار

بررسی سوالات مبحث ۷ محاسبات مهر ۹۶:

مطابق معمول ۵ سوال مطرح شده بود که ۲ سوال محاسباتی و ۳ سوال آیین نامه ای بود. سوالات محاسباتی یکی از پی های سطحی و بحث تنش حداکثر زیر پی و دیگری از شمعها بود. سوال شمع بهراحتی قابل پاسخگویی بود. سوالات آیین نامه ای دو تا از سازه های نگهبان و یکی از پی های سطحی بود. هرچند سوال ۴۰ محاسبات به دلیل اینکه اطلاعات سوال ناقص است در واقع باید حذف شود هرچند میتوان هدف طراح را از فرم سوال تشخیص داد. در مجموع باید به ۴ سوال از ۵ سوال محاسبات پاسخ داده میشد.

 

بررسی سوالات مبحث ۷ اجرا مهر ۹۶:

مطابق معمول ۷ سوال از مبحث ۷ مطرح شده بود که ۲ سوال از گمانه (شناسایی ژئوتکنیکی زمین) ۳ سوال از گودبرداری ۱ سوال از سازه نگهبان و ۱ سوال از پی سطحی مطرح شده بود. ۲ سوال از سوالات فصل گودبرداری بندهای جدیدی را به چالش کشیده بود ولی سایر سوالات نکته جدیدی نداشتند و تکراری بودند. مطابق معمول سه آزمون گذشته یک سوال از ۷ سوال اجرا فرم محاسباتی داشت ولی به راحتی قابل محاسبه بود.

بررسی سوالات مبحث ۷ نظارت مهر ۹۶:

مطابق معمول در آزمون نظارت ۴ سوال از مبحث ۷ مطرح شده است که در این بین ۲ سوال از سازه نگهبان و دو سوال از گودبرداری مطرح شده است. هر ۴ سوال نکات تکراری داشتند و سوالاتی بودند که در ادوار گذشته مطرح شده بود و حتی یک سوال هم نکته یا بند جدیدی را به چالش نکشیده بود! برای آزمون اجرا و نظارت باید به همه سوالات پاسخ داده می شد.

 

کلاسهای مکانیک خاک و مهندسی پی آمادگی آزمون کارشناسی قوه قضائیه دکتر شعاری شعار در موسسه سرا برای دوره های انتهای هفته در حال برگزاری است. برای آشنایی با برنامه کلاسها میتوانید از سایت موسسه سرا پیگیری بفرمایید.

omransara.ir