کانال تلگرامی دکتر سیویل راه اندازی شد

 

کانال تلگرامی دکتر سیویل راه اندازی شد. این کانال خبرهای سایت دکتر سیویل را در اختیار مخاطبین خود قرار میدهد. حوزه های فعالیت کانال به شرح ذیلند:

الف. اخبار کنکور دکترا

ب. خدمات کنکور دکترا

ج. اخبار کنفرانس ها

د. اخبار استخدامی

ه. اخبار جذب هیئت علمی

 

آدرس کانال دکتر سیویل:

drcivil_ir@

 

کانال دکتر سیویل را به دوستان خود معرفی کنید.