وبینار دکتر شعاری شعار با عنوان: آشنایی با پایدارسازی گود به کمک روش های میخگذاری و مهاربندی

ورکشاپ آشنایی با پایدارسازی گود با روش های میخ گذاری و مهاربندی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ در گروه آموزشی پولاد سازه به صورت وبینار با ارائه دکتر شعاری برگزار شد.

با توجه به بلند مرتبه سازی سازه ها در کشورمان نیاز است که مهندسین ما با اصول روش های پایدار سازی گود آشنا شوند.

در این ورکشاپ به خوبی تجربیات با ارزش مدرس به دانشجویان منتقل شد. جناب دکتر شعاری طراح، مجری و مدرس سیستم های پایدار سازی گود هستند.

 فایل ویدئوی وبینار دکتر شعاری شعار