کتاب اجرای میخگذاری و مهاربندی در گودها به قلم دکتر شعاری شعار منتشر شد

این کتاب در ۱۳۳ صفحه و به طور تمام رنگی در نمایشگاه کتاب عرضه شده است. هدف مولف انتقال فضای کارگاه به درون کتاب بوده که این مهم در قالب تصاویر کاملا اجرایی و به صورت تمام رنگی پوشش داده شده است و مباحث ریز اجرایی به طور کامل تشریح شده است. از نکات قابل ذکر آنکه در انتهای کتاب روش آب بندی کردن به کمک ژئوممبرین ها و GCL ها و شیوه اجرای آنها آورده شده در عین اینکه در ادامه یک مثال موردی از یک پروژه در دست اجرا با روش بالا به پایین (top down) در قالب عکسهای اجرایی و کاربردی ارائه شده است.

فدک ایساتیس منتشر کرد
کتاب اجرای میخ گذاری و مهاربندی در گودها
تعداد صفحات : ۱۳۳
مولف : سید محمد شعاری شعار

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

 

بخشی از کتاب را میتوانید از فایل زیر مشاهده بفرمایید:

 

بخشی از کتاب اجرای میخگذاری و مهاربندی در گودها

 

لینک خرید کتاب در سایت نشر نوآور:

لینک خرید کتاب

 

فهرست مطالب کتاب:

۱ . آشنایی با مراحل گام به گام روش اجرای میخگذاری و مهاربندی

۲٫ موارد کاربرد میخگذاری و مهاربندی

خودآزمایی ۱

۳ پنل برداری

۴ مش بندی

۵ نصب زهکش

۶ اجرای شاتکریت

۷ لوله های زهکش

خودآزمایی ۲

۸ حفاری گمانه

۹ افت میله ی حفاری

افت میله ی حفاری در مهاری  ها رشته ها

افت میله ی حفاری در میخها

۱۰ حفاری و برخورد به انبارهی فاضلاب همسایه

۱۱ کاشت میخ و تزریق گمانه

۱۲ بافتن رشته ها

۱۳ مرکزانداز

خودآزمایی ۳

۱۴ مجموعه ی تزریق

۱۵ پیش تنیدگی رشته ها از طریق آزمایش کشش

۱۶ نحوهی قرائت تغییر شکل رشته حین پیش تنیدگی

۱۷ معیار پذیرش کشش رشته ها

۱۸ نکاتی در مورد تزریق

خودآزمایی ۴

۱۹ تزریق تحکیمی

۲۰ حفار لوله گذار

۲۱ میله ی خودحفار

۲۲ تفاوت شمع نگهدار  و تیر نگهدار

۲۳ بالشتک بتنی

۲۴ مشخصات رمپ

۲۵ انجام آزمایش شاتکریت

خودآزمایی ۵

۲۶ مش بندی در کنج ۹۰درجه

۲۷ فضای خالی در وجه دیوار

۲۸ کُنج محدب

۲۹ تاسیسات شهری

۳۰ بازبینی تغییر شکلهای گود

۳۱ تغییر شکل مجاز بالای گود

۳۲ آیا مبنای طراحی میخگذاری دائمی است؟

۳۳ تک میلگردها

۳۴ خرد کردن سنگهای بزرگ

۳۵ تخلیه ی آب از دیواره ی گود

خودآزمایی ۶

۳۶ آشنایی با ضوابط کاربردی طراحی

۳۷ پدیده ی کمان زدگی در خاک

خودآزمایی ۷

۳۸ آب بندی کردن گود

۳۹ زمین غشاء

۴۰   GCL

۴۱ اجرای زمین غشاء

۴۲ اجرای GCL

خودآزمایی ۸

۴۳ آشنایی با روش اجرای بالا به پایین

۴۴ مطالعه ی موردی: استفاده از روش بالا به پایین در پایدارسازی گود

خودآزمایی ۹

۴۵ پاسخ خودآزمایی ها

مراجع