استخدام مهندس مکانیک و مهندس برق ۲۲ اسفند ۹۵

مهندس مکانیک وبرق

مهندس مکانیک وبرق , پایه ۱و۲ دارای پروانه اشتغال , به کارجهت شرکت حقوقی
۲۲۸۵۱۷۸۲ – ۲۲۸۵۱۶۰۱

 

مهندس‎مکانیک‎باپروانه‎اشتغال

مهندس‎مکانیک‎باپروانه‎اشتغال , نظام‎مهندسی ، نظارت , پایه۳ نیازمندیم
۰۹۱۲۶۹۸۸۵۵۷ – ۷۶۷۰۱۳۱۵

 

http://www.rahnama.com