استخدام مهندس عمران و مهندس معماری ۲۲ اسفند ۹۵

همکاری با مهندسین دارای

همکاری با مهندسین دارای , پروانه اشتغال پایه ۱ و ۳ جهت , شرکت حقوقی طراح و ناظر مجری
۲۲۶۶۱۵۷۸

 

مهندس برق ومکانیک

مهندس برق ومکانیک , پایه۳ , جهت شرکت حقوقی
۷۷۷۲۶۹۱۲

 

مهندسین دارای پروانه

مهندسین دارای پروانه , اشتغال نظام مهندسی , بصورت حقیقی و حقوقی , درتمامی پایه ها و رشته ها , ( داخلی ۱۰۶-۱۰۷ )
۰۹۱۰۹۹۳۲۹۷۸ ۳۷ الی ۲۲۳۲۹۴۳۰

 

مهندس عمران ، معماری

مهندس عمران ، معماری , برق ، مکانیک , پایه ارشد۱ ، ۲ ، ۳جهت شرکت حقوقی
۷۷۸۰۵۴۰۰

 

همکاری با مهندسین

همکاری با مهندسین , دارای پروانه اشتغال , جهت عضویت در هیئت مدیره , شرکت حقوقی , معمار-عمران-برق-مکانیک
۰۹۱۲۳۲۴۶۷۴۳ ۸۸۴۵۶۶۴۷

 

مهندسین دارای پروانه اشتغال

مهندسین دارای پروانه اشتغال , پایه ۲ و ۳ , جهت شرکت حقوقی
۰۹۱۲۲۰۲۱۶۰۴ ـ ۲۲۱۳۷۰۸۷

 

مهندس عمران

مهندس عمران , حداقل ۸ سال سابقه کار , جهت سرپرست اجرا
۰۹۱۲۱۷۷۷۱۱۴

 

مهندس معمار(آرشیتکت)

مهندس معمار(آرشیتکت) , مسلط به فاز ۱ و ۲ معماری , و تسلط به نرم افزارهای مربوطه
setappliance@gmail.com

 

همکاری در شرکت حقوقی

همکاری در شرکت حقوقی , مهندسین دارای پروانه اشتغال , برق ، مکانیک ، معماری
۸۸۶۷۴۴۱۰

 

مهندس معمار خانم جهت

مهندس معمار خانم جهت , مهندسین مشاور ،تسلط کامل , به اتوکد و ضوابط شهرداری
۰۹۱۲۳۲۴۶۷۴۳ – ۸۸۴۵۶۶۴۷

 

http://www.rahnama.com