استخدام مهندس شیمی و مهندس پلیمر ۲۲ اسفند ۹۵

« مهندس شیمی »

« مهندس شیمی » , جهت کار در کارخانه روغن , اتومبیل در شهرک صنعتی گرمسار
۰۹۳۵۶۲۰۵۰۹۶

 

یک شرکت دانش بنیان

یک شرکت دانش بنیان , نیاز به مهندس پلیمر یا شیمی , در بخش فروش دارد،ارسال رزومه :
info@bornapolymer.com

 

http://www.rahnama.com