استخدام مهندس مکانیک و مهندس متالورژ ۲۱ اسفند ۹۵

مهندس مکانیک یا متالورژ

مهندس مکانیک یا متالورژ , بازرسی قطعات خودرو جهت ۹۶ , تهران وشهرستان
job@behpooy.ir

 

مهندس متالورژ

مهندس متالورژ , باحداقل۵سال سابقه کار , در آزمایشگاه مکانیک و فلزشناسی
فکس : ۴۴۹۸۸۶۴۳

 

http://www.rahnama.com/