استخدام مهندس صنایع ۱۵ اسفند ۹۵

کارشناس کنترل پروژه برای تیمهای نرم افزاری

استخدام کارشناس کنترل پروژه جهت برنامه ریزی اجرای پروژه های نرم افزاری، نصب و راه اندازی، تدوین مستندات فنی با حداقل ۵ سال تجربه کاری مرتبط، ترجیجاٌ ساکن شمال یا شرق تهران. hr@gmtii.com
۲۲۹۶۴۳۹۲,۲۲۹۶۴۳۹۶

 

مهندس‎صنایع‎یامدیریت‎صنعتی

مهندس‎صنایع‎یامدیریت‎صنعتی , فقط‎آقا، حومه اسلامشهر و رباط‎کریم‎
gmail.com @denizhomedesign

 

http://www.rahnama.com/