کنگره بین المللی معماری و شهر سازی معاصر خاورمیانه

محور های کنگره

مهندسی معماری
معماری ، تغییر اقلیم و چگونگی مصرف انرژی
مفهوم شناسی معماری و شهر سازی معاصر
معماری پایدار و ساختمان‌های هوشمند
تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری
مهندسی شهرسازی
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی
شناخت موانع و محدودیتها و شاخص های توسعه شهری
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
مدیریت حمل و نقل و توسه شهری در شهرهای ایران
مهندسی عمران
مهندسی زلزله
مهندسی ساختمان
مهندسی محیط زیست
مهندسی نقشه برداری
مهندسی راه و ترابری

آخرین مهلت ارسال مقالات : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵

آخرین مهلت ثبت نام :۱۳۹۶/۰۱/۲۵

برگزاری همایش :۱۳۹۶/۰۲/۰۳

 

 

 

 

http://udconf.com/main/pages/32