کلاسهای فشرده دکتر شعاری شعار: دینامیک خاک و پی پیشرفته

موسسه دکتر سیویل برگزار میکند

کلاسهای کنکور دکترای فشرده دکترای عمران گرایش ژئوتکنیک

دینامیک خاک: ۸ ساعت- روز پنج شنبه ۲۸بهمن ساعت ۱۴ الی ۲۲

پی پیشرفته: ۸ ساعت- روز جمعه ۲۹ بهمن ساعت ۱۴ الی ۲۲

مدرس: دکتر شعاری شعار

محل برگزاری کلاس: میدان فاطمی

هزینه هر درس: ۱۷۵ هزار تومان

شماره تماس: ۰۹۳۳۰۰۱۵۹۰۰

۴۶۰۸۲۱۵۳

ساعت تماس: ۱۸ تا ۲۲