هشتمین همایش ونمایشگاه قیروآسفالت ایران ۱۱ تا ۱۳ آبان

راهای ارتباطی:

آدرس دبیرخانه : میدان فاطمی – میدان گلها- خیابان رادافزون- پلاک۱۰۹
تلفن :۸۸۹۷۹۲۵۱-۵
فکس :۸۸۹۷۱۸۸۷
کد پستی :۱۴۳۱۶۱۳۷۸۱
محل برگزاری همایش :مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی
برگزار کنندگان همایش :  مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی، سازمان راهداری حمل و نقل جاده ای، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و موسسه فرهنگی نشر فن آریا

تاریخ های مهم
تاریخ برگزاری همایش :۱۱ الی ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۵
تاتاریخ ۹۵/۰۷/۱۰ مبلغ ۲۰۰ هزارتومان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به این مبلغ اضافه میگردد.
بعد از این تاریخ مبلغ ۲۵۰ هزار تومان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به این مبلغ اضافه میگردد.

آخرین مهلت ارسال اصل  مقالات :۳۱ مرداد ماه ۹۵

                                                      تا ۱۸ شهریور ماه تمدید شد
محورهای همایش :

قیر و اصلاح کننده ها
مصالح سنگی
تکنولوژی اسفالت
مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
بازیافت و تثبیت بستر با استفاده از مواد سیمانی وسایر افزودنیها
رویه های مرکب
تحلیل و طراحی روسازی
نظام فنی و اجرایی
ایمنی در ساخت بهره برداری و نگهداری روسازی راهها
توسعه پایدار
سرمایه گذاری و تامین منابع مالی

به نقل از:http://www.iranasphalt8.ir