دومین همایش یافته های نوین هوافضا، مکانیک و علوم وابسته، ۳۱ شهریور ۹۵

اطلاعات تماس

دبیر علمی کنفرانس: دکتر رخشانفر

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر محمد لطفی

ایمیل: info@aeromech.

 

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری: ۳۱ شهریور ۱۳۹۵

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: ۱۰ شهریور ۹۵

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  سه روز پس از ارسال مقاله

آخرین مهلت ثبت نام: ۱۰ شهریور ۹۵

 

محورهای همایش
 • سیاستگذاری و آینده علوم و فناوری فضایی
  •  سیاستگذاری در علوم و فناوری هوافضا
  •  آینده پژوهی در علوم و فناوری هوافضایی
  •  مدیریت فناوری و نوآوری در هوافضا
  •  تحقیق و توسعه در پروژه های هوافضا
  •  مدیریت پروژه های هوافضایی
  •  اقتصاد حمل و نقل فضایی
  •  بازاریابی صنایع هوافضایی
  •  مدیریت ریسک در پروژه های هوافضایی
 • انرژیهای نو
  •  تامین انرژی در سامانه های فضایی
  •  تامین انرژی در سامانه های هوایی
  •  ارزیابی و پتانسیل سنجی منابع انرژی
  •  شناسایی منابع انرژی

 

به نقل از:www.aeromech.ir

www.conferenceyab.ir