سومین کنفرانس بین المللی علوم و تکنولوژی ۱ آذر

ایمیل ارتباط با دبیر خانه همایش info@scteconf.ir

شماره تماس ارتباط با دبیر اجرایی همایش۰۹۱۹۵۸۳۷۴۱

 

تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات:

۵ آبان  ماه ۱۳۹۵

اعلام نتایج داوری:

دو هفته پس از ارسال مقاله

مهلت ثبت نام و واریز هزینه:

۲۰ آبان ماه ۱۳۹۵

برگزاری:

یکم  آذر ماه ۱۳۹۵

 

محورهای همایش :

علوم مهندسی:
مهندسی کامپیوتر
مهندسی بـرق
مهندسی مکانیک
مهندسی صنایع
مهندسی عمـران
مهندسی کشاورزی
مهندسی معمـاری
مهندسی هوافضـا
مهندسی متالـوژی
مهندسی پزشکی
مهندسی معــدن
مهندسی مخابرات
مهندسی نفت
مهندسی هسته ای
علوم انسانی:
روانشنــاسی
علوم اجتماعی
علـوم تربیـتی
مدیریت حقوق
علوم سیاسی
آموزش زبـان
فلسفــه
اقتـصــاد
ارتباطات و روزنامه نگاری
روابط عمومی
پژوهش درهنر
علوم ورزشی
تاریخ
علوم:
علوم زیسـتی
زمین شنـاسی
علوم کشاورزی
علوم آزمایشگاهی
داروسازی
محیط زیست
آمار  و ریاضی
فیزیک کاربردی
شیمی کاربردی
بیوتکنولوژی
علوم بهداشتی

 

به نقل از سایت:http://www.scteconf.ir/

 

 

http://www.bahamayesh.com