دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا ۱۶ مهر

محورهای همایش :

مکانیک :
جامدات
ساخت و تولید
حمل و نقل و خودرو
انرژی و محیط زیست
طراحی و بهینه سازی
دینامیک و ارتعاشات و کنترل
سیالات
ترمودینامیک و انتقال حرارت
مکاترونیک :
ربات­ ها
مواد هوشمند
حرکت و یادگیری
سیستم های کنترل
سیستم­های هوشمند
پردازش داده و تصویر
مدل سازی و شبیه سازی
سیستم های پیشرفته صنعتی
بیومکانیک :
حس گرها
پلیمرهای هادی
مهندسی پزشکی
سیستم های بیولوژیکی
پایگاه داده زیستی – مولکولی
فناوری نانو و نانو ساختارها
تصویر برداری و توان بخشی
و تمامی موضوعات مربوط به سه محور اصلی

به نقل از http://mechconf2.ir